Bielsko-Biała: nowadays

Bielsko-Biała: nowadays:

The Old Market Square (Rynek) in Bielsko-Biała

The Bolesław Chrobry Square (Plac Bolesława Chrobrego) in Bielsko-Biała

The Bielsko-Biała Sułkowski Dukes' Castle

The Polish Theatre (Teatr Polski) and the Banialuka Theatre in Bielsko-Biała

3 Maja Street in Bielsko-Biała

The Polish Army Square (Plac Wojska Polskiego) in Bielsko-Biała

The Airport in Bielsko-Biała

Mount Szyndzielnia Lodge

The Bielsko-Biała Area

The Bielsko-Biała Area's bird's eye view