Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Bielska-Białej - wprowadzenie

herb miasta Bielsko-Biala

Bielsko-Biała od zawsze znane było ze swej różnorodności kulturowej, społecznej, narodowościowej oraz wyznaniowej. Przez wieki Bielsko i Biała funkcjonujące jako osobne ośrodki miejskie związane były z Śląskiem Cieszyńskim oraz Małopolską.

Wpływy różnych nurtów odbiły się wyraźnie na przepięknej architekturze miasta określanego mianem Małego Wiednia czy Małego Berlina. Po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą pełni demokracji stolica Podbeskidzia otworzyła się na współpracę z innymi miastami. Przejawem tego było m.in. podpisanie szeregu umów z zaprzyjaźnionymi miejscowościami z całego świata. Listę Miast Partnerskich znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miejskiego.