Mountain Lodges

Source: Tomasz Biesik, Informator turystyczny „Schroniska górskie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, Makowskiego, Wyspowego, Gorców, Pienin i Beskidu Sądeckiego”, Bielsko-­Biała:
Wydawnictwo ”Logos”, 2015