Projekty UE

Pozyskiwanie funduszy unijnych.

W trakcie swojej działalności Miejskie Centrum Informacji Turystycznej opracowało i wydało lub współpracowało przy wydaniu takich pozycji jak: plan miasta Bielska-Białej, mapa z trasami oraz ścieżkami rowerowymi Bielska-Białej, mapa „Śladami rozbójników Juraja, Janosika i Klimczoka”, przewodnik i mapa „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy”, przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży po Euroregionie Beskidy, przewodnik „Beskidy zimą”.

 

fundusz mikroprojektow

Fundusz Mikroprojektów POWT 2007-2013 Polska - Czechy
Projekt pn.:”Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – Aktywny wypoczynek”.Rok 2009

Projekt obejmował wydanie mapy Euroregionu Beskidy w 3 wersjach językowych z informacjami
o atrakcjach turystycznych ERB, Bielska-Białej, Frydka-Mistka oraz Żliny.

mapa euroregionu beskidy

pl-skpartnerstwo dla wspólnego rozwoueuroregion beskidyEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz Mikroprojektów POWT 2007-2013 Polska—Słowacja
Projekt pn.:” Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy-aktywny wypoczynek. Kontynuacja”. Rok 2013

Projekt obejmował wykonanie nowoczesnego mobilnego stoiska promocyjnego miasta Bielsko-Biała, opracowanie graficzne i druk 15 tysięcy przewodników, map oraz pocztówek związanych z Euroregionem Beskidy, udział w ponad 20 imprezach promocyjno-targowych, animacje dla dzieci.

mobilne stoisko Bielsko-BialaBielsko-Biala w Euroregionie Beskidy

 

 

mobilne stoisko Bielsko-Bialafundusz mikroprojektow

Fundusz Mikroprojektów POWT 2007-2013 Polska – Czechy
Projekt pn.:” Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży”. Rok 2014.

Projekt obejmował opracowanie graficzne i druk 15 tysięcy przewodników dla dzieci i młodzieży wraz z kompletem kolorowanek związanych z atrakcjami Euroregionu Beskidy, udział w kilku imprezach promocyjno-targowych, animacje dla dzieci.

przewodnik turystyczny dla dzieci i mlodziezy

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej w 2017 roku opracowało i wydało w ramach w/w mikroprojektu przewodnik pn. „ Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora” dedykowany osobom starszym lubiącym aktywnie spędzać wolny czas oraz mapę pn. „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty” skierowaną do najmłodszych i ich rodziców. Obie publikacje swym zasięgiem obejmują cały obszar Euroregionu Beskidy i zawierają jego najciekawsze atrakcje zgromadzone pod kątem seniorów dzieci. Wydane materiały są bezpłatne, dostępne m.in. w siedzibie centrum przy Placu Ratuszowym 4.

Bielsko w Euroregionie Beskidy Mapa Malego Turysty

Pora Na Seniora okladka

Pozyskiwanie funduszy unijnych
współpraca z partnerami

fundusz mikroprojektow

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej wiele razy było partnerem projektów realizowanych przez Beskidzkie Centrum Informacji z Frydka- Mistka. Razem opracowano m.in.:

  • ,,Frydek-Mistek i okolice na rowerze”
  • ,,Łysa Góra – Królowa Beskidów Morawsko-Śląskich”
  • ,,Beskidy zimą”
  • ,,Beskidy po obu stronach granicy”

Frydek-Mistek i okolice na rowerze beskydy na kole

Pozyskiwanie funduszy unijnych – rezultaty

  • Zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Bielska-Białej oraz Euroregionu Beskidy.
  • Aktywizacja kontaktów między mieszkańcami ERB i informacjami turystycznymi po obu stronach granicy.
  • Uatrakcyjnienie oferty turystycznej pogranicza.
  • Propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu