Zwiedzanie

Nazwa Obiektu: Dawny Gmach Izraelickiej Gminy Wyznaniowej
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Mickiewicza 22
WWW:
Telefon:
Telefon:
Opis:

Dawny Gmach Izraelickiej Gminy Wyznaniowej - budynek z czerwonej cegły i elementami dekoracyjnymi z piaskowca wybudowany został w 1904 roku wg projektu Ernesta Lindnera i Teodora Schreiera, mieścił biura i mieszkania. Obecnie swoją siedzibę ma w nim Sąd Rejonowy.