Zwiedzanie

Nazwa Obiektu: Grodzisko w Starym Bielsku
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Pod Grodziskiem
WWW:
Telefon:
Telefon:
Opis:

Jest to pozostałość pierścieniowej osady rolniczo-produkcyjnej z XII - XIV w. o powierzchni ponad 3 ha. Przeprowadzone badania archeologiczne wskazują, że była to osada rolników, rzemieślników, prządek. Jest to najstarszy zabytek na terenie miasta.