Zwiedzanie

Nazwa Obiektu: Kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława w Starym Bielsku
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Św. Stanislawa 6
WWW:
Telefon: +48 33 815 15 60
Telefon:
Opis:

Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku - zbudowany w II połowie XIV w. na miejscu starszego kościoła z I poł. XII w. W latach 1560-1654 był świątynią protestancką, w związku z uznaniem luteranizmu za oficjalne wyznanie Księstwa Cieszyńskiego. To typowy wiejski kościółek gotycki o skromnej architekturze. Na 25 metrowej wieży znajduje się niezwykle cenny dzwon z 1555 r. z plakietką ukrzyżowania. W kościele znajdują się kamienne gotyckie portale, sklepienia krzyżowo-żebrowe i cenna polichromia. Późnogotycki tryptyk namalowany olejem na drewnie lipowym jest najpełniejszym w sztuce polskiej cyklem dokumentującym legendę św. Stanisława.